Det finns ungdomar över hela Europa som har en betydande roll i omsorgen av sin sjuka och / eller funktionshindrade familjemedlem. Även om det saknas uppgifter om antalet unga omsorgsgivare i Europa ökar medvetenheten om fenomenet i många länder. Unga omsorgsgivare (UOs) definieras som ”barn och unga, under 18 år, som ger eller avser att ge vård, omsorg eller stöd till en annan familjemedlem. De utför betydande omsorgsuppgifter, som ofta sker regelbundet, och är av den betydelse eller omfattning att omsorgen antar en ansvarsnivå som vanligen förknippas med en vuxen person” (Becker, 2000 p. 378). De uppgifter som genomförs kan bestå av praktiska uppgifter (t.ex. hushållsarbete), fysisk/personlig omsorg (t.ex. hjälpa någon att klä sig), emotionellt stöd, hantera familjens budget, hjälpa till att ge medicin, och hjälpa till vid olika kontakter (Eurocarers, 2017).