Delež mladih ljudi po vsej Evropi izvaja pomembno vlogo pri skrbi za svojega bolnega in/ali invalidnega družinskega člana. Četudi primanjkuje podatkov o številu mladih oskrbovalcev v Evropi, ta pojav zbuja pozornost v mnogih državah. Mladi oskrbovalci so opredeljeni kot “otroci in mlade osebe pod 18 let, ki zagotavljajo ali nameravajo zagotavljati oskrbo, pomoč ali podporo drugemu družinskemu članu. Opravljajo pomembne ali precejšnje oskrbovalne naloge, pogosto na redni osnovi in prevzemajo stopnjo odgovornosti, ki bi bila običajno povezana z odraslo osebo” (Becker, 2000 str. 378). Te oskrbovalne obveznosti lahko vključujejo praktične naloge (kot npr. gospodinjska opravila), fizično/osebno nego (npr. pomoč pri oblačenju) ter čustveno podporo, prispevanje k družinskemu proračunu, pomoč pri dajanju zdravil ali pomoč pri komuniciranju (Eurocarers, 2017).